Przetargi aktualne

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

ZCK-TE-341-1-14/2017                                                                                                                                                                                                                 Olsztyn dnia 23.01.2017 r.Dotyczy: postępowania o zamówieniu publicznym przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „Dozorowanie obiektów i mienia na cmentarzach komunalnych przy ul. Poprzecznej 9B i przy ul. Wadąskiej 11 w Olsztynie.

Zawiadomienie o wynikach postępowania.

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. , poz. 2164 poz. 2164) zawiadamiam iż w postępowaniu na dozorowanie obiektów i mienia na cmentarzach komunalnych przy ul. Poprzecznej 9B i przy ul. Wadąskiej 11 w Olsztynie przeprowadzonym przez Zakład Cmentarzy Komunalnych w Olsztynie, za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez Wykonawcę:

Konsorcjum: 1. ATUT Agencja Ochrony Osób i Mienia, Sp. z o.o., 10-547 Olsztyn, ul. Kajki 10/12a.

 1. ATUT Agencja Ochrony Osób i Mienia – Krzysztof Lenkiewicz, 10-547 Olsztyn, ul. Kajki 10/12a.

Uzasadnienie

Oferta złożona przez Konsorcjum: 1. Agencja Ochrony Osób i Mienia, Sp. z o.o., 10-547 Olsztyn, ul. Kajki 10/12a.

 1. Agencja Ochrony Osób i Mienia – Krzysztof Lenkiewicz, 10547 Olsztyn , ul. Kajki 10/12a.

uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryterium oceny ofert określony w siwz:

 1. Cena – waga kryterium                                                            - 60% - 60 pkt.
 2. Posiadanie własnej stacji monitorowania alarmów                                                            - 10% - 10 pkt.
 3. Posiadanie kanału radiowego umożliwiającego używanie radiowych urządzeń nadawczych lub nadawczo – odbiorczych

pracujących w służbie radiokomunikacyjnej ruchomej lądowej typu dyspozytorskiego                                                                    - 15% - 15 pkt.

 1. Posiadania własnej załogi interwencyjnej na terenie miasta Olsztyna                                                            - 15% - 15 pkt.

 

Nr oferty

 

Firma lub Nazwisko oraz adres oferenta

 

Kryterium nr 1

„cena oferty”

(zł. brutto)

 

Pkt.

 

Kryterium nr 2

„Posiadanie własnej stacji monitorowania alarmów”

 

Pkt.

Kryterium nr 3

„Posiadanie kanału radiowego umożliwiającego używanie radiowych urządzeń nadawczych”

 

Pkt.

Kryterium nr 4

„posiadanie własnej załogi interwencyjnej na terenie miasta Olsztyna”.

 

Pkt.

 

Łącznie

1

Agencja Ochrony Osób i Mienia GROM Sp. z o.o., 10-273 Olsztyn, ul. Jagiellońska 46

 

1.197.58,14

 

52,67

 

nie posiada

nie przyznano punktów

 

nie posiada

nie przyznano punktów

 

nie posiada

nie przyznano punktów

 

52,67

2

Konsorcjum:

1. ATUT Agencja Ochrony Osób i

Mienia, Sp. z o.o., 10-547

Olsztyn, ul. Kajki 10/12a.

2. ATUT Agencja Ochrony Osób i

Mienia – Krzysztof Lenkiewicz,

10-547 Olsztyn, ul. Kajki 10/12a.

 

 

 

1.050.891,04

 

 

 

60,00

 

 

 

posiada

 

 

 

10,00

 

 

 

posiada

 

 

 

15,00

 

 

 

posiada

 

 

 

15,00

 

 

 

100,00

3

 

KIK Systemy Ochrony Sp. z o.o. 10-524 Olsztyn,

ul. Partyzantów 64

 

1.060.886,80

 

59,,43

 

posiada

 

10,00

 

nie posiada pozwolenia radiowego na korzystanie z kanału radiowego.

 

0,00

 

posiada

 

15,00

84,43

Oferta została odrzucona art.  89 ust. 1 pkt 7b

- nie wniesiono wadium

 

Dyrektor

       Zakładu Cmentarzy Komunalnych

 

 

 

 

Informacja z otwarcia ofert z dnia 20.01.2017 r.

Zamawiający: Zakład Cmentarzy Komunalnych w Olsztynie.

 

Nazwa nadania zamówienia: Dozorowanie obiektów i mienia na cmentarzach komunalnych przy

 1. Poprzecznej 9B i ul. Wadąskiej 11 w Olsztynie.

 

Nr postępowania: ZCK-TE-341-1-14/2017

 

Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (zł.):  870.266,88 zł. (netto),

  1.070.428,26 zł. (brutto).

Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.02.2017 r. do dnia 31.12.2019 r. – 35 m-cy.

 

 

Nr ofert/

Wykona- wcy

 

Firma i adres wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie

Kryterium nr 1

„Cena oferty”

(złotych brutto)

Kryterium nr 2

Posiadanie własnej stacji monitorowania alarmów

Kryterium nr 3

Posiadanie kanału radiowego umożliwiającego używanie radiowych urządzeń nadawczych

Kryterium nr 4

 Posiadanie własnej załogi interwencyjnej na terenie miasta Olsztyna

1

Agencja Ochrony Osób i  Mienia GROM, Sp. z o.o.

10-273 Olsztyn, ul. Jagiellońska 46

1.197.058,14

nie posiada

nie posiada

nie posiada

2

Konsorcjum:

1.      ATUT Agencja Ochrony Osób i Mienia Sp. z o.o. – lider konsorcjum, 10-547 Olsztyn, ul. Kajki 10/12

2.      ATUT Agencja ochrony Osób i Mienia – Krzysztof Lenkiewicz, 10-547 Olsztyn, ul. Kajki 10/12a

1.050.891,04

posiada

posiada

posiada

3

KIK Systemy Ochrony Sp. z o.o., 10-524 Olsztyn,

ul. Partyzantów 64

1.060.886,80

posiada

posiada

posiada

 

                                                                                                                                                                                                                             Dyrektor

                                                                                                                                                                                                        Zakładu Cmentarzy Komunalnych

                                                                                                                                                                                                                       Edmund Rauba

                                                                                                                                                                                                                                  (-)

Artykuły

Dozorowanie obiektów i mienia na cmentarzach komunalnych w Olsztynie

12 stycznia 2017

Przedmiotem zamówienia jest dozorowanie cmentarzy komunalnych przy ul. Poprzecznej 9B i przy ul. Wadąskiej 11 w Olsztynie w obsadzie jednoosobowej: 1) dozorowanie cmentarzy przy ul. Poprzecznej i przy ul. Wadąskiej 11 w systemie pracy 24 godziny/dobę we wszystkie dni w roku, 2) monitorowanie obiektów przy ul. Poprzecznej 9B i przy ul. Wadąskiej 11, 3) utrzymanie czystości i porządku w rejonie pełnienia dozoru, 4) wykonanie zadań zostało określone w podstawowych obowiązkach i zasadach pracy dozorcy na poszczególnych obiektach wg załączników nr 2, 3, 4, 5, 6, 5) wykonywania dodatkowych płatnych patroli pieszych dwuosobowych wg potrzeb Zamawiającego.

Pliki do pobrania


  Warning: filesize(): stat failed for download/Zawiadomienie o wynikach postepowania na dozorowanie na cmentarzach komunalnych.odt in /home/users/zck/public_html/template_s13_1/page.php on line 168

  Warning: filesize(): stat failed for download/Zawiadomienie o wynikach postepowania na dozorowanie na cmentarzach komunalnych.odt in /home/users/zck/public_html/includes/functions.php on line 1116
 • Zawiadomienie o wynikach postepowania na dozorowanie na cmentarzach komunalnych.odt (0.00 B)

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:0000-00-00
Data publikacji:0000-00-00
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:355