Znani i zasłużeni

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 1. Apanasewicz Ryszard (1940-2001) miłośnik i hodowca  psów,  międzynarodowy sędzia kynologiczny Kw 12-2-15+16
 2. Bałtroczyk Andrzej (1938-1999) dziennikarz     Kw. G40-2-46
 3. Barabasz Feliks (1919-1982) działacz społeczno-     gospodarczy, bankowiec Kw. 16B-4-10+11
 4. Bieńko Genowefa ( 1916 –2007) nauczycielka historii,     pochodziła z Leningradu. W 1944 roku ze Związku Radzieckiego trafiła do Afryki ,w polskiej osadzie w Ugandzie uczyła historii, geografii, matematyki.
 5. Boehm Jan Szczepan (1929-1986) nauczyciel muzyki Kw. 4a-4-2+27
 6. Bojarski Jan Jerzy  (1925-2002) organizator harcerstwa  na Warmii i mazurach – działacz spółdzielczości, poseł na  Sejm Kw 45-14-2
 7. Borkowski Tadeusz Jan (1922-2001) kanonik warm. Kw. 33-1-4+5
 8. Bonusiak Edward (1937-1969) dziennikarz.    Kw. 33-1-69+70+71
 9. Okęcka-Bromkowa  Maryna  (1922-2003) dziennikarka, poetka, pisarka i dokumentalistka, wyróżniona Złotym Mikrofonem  Kw. 10A-2-2
 10. Browiński Czesław (1911-1972) prawnik,  prezydent Olsztyna Kw. 21-1b-5+6
 11. Bublewicz Marian (1950-1993) kierowca rajdowy. Kw. 14B-2R-7
 12. Burski Jerzy (1914-1979) nauczyciel, działacz, Kw. 1-2-2+3
 13. Bukowski Jerzy (1929-2002) bankowiec,  prezydent Olsztyna  Kw. 10A-1-1
 14. Cekała Marek (1963-2002) zasłużony policjant Kw 31-19-12
 15. Chomin Michał (1885-1966) nauczyciel, historyk Kw. 11-
 16. Czarnecki Jan (1919-1979) generał brygady Kw. 1-2-1
 17. Czerwiński Mieczysław (1902-1973) dziennikarz . Kw14-1+2
 18. Dębski - Dzundza Jan (1903-1967) nauczyciel, redaktor.  Kw11-6-32+33
 19. Dadlez Julian (1893-1979) artysta malarz,  oficer kampanii wrześniowej Kw. 4a-1-2
 20. Donimirski Olgierd (1913-2004) społecznik, kombatant, odznaczony m .in. Medalem Rodła jeszcze podczas trwania II wojny światowej, został pierwszym starostą powiatu olsztyńskiego,  Kw. 2-3-44+45
 21. Flis Stanisław (1902-1976) lekarz, historyk medyczny  Kw. 2-7-52
 22. Frenszkowski Klemens (1899-1964) urzędnik  pocztowy  Kw. 6-8-4+5
 23. Frudko Teresa (1927-2001) bibliotekarka st. kustosz  Kw. 14B-3-9
 24. Garglinowicz Izabella (1903-1986) pianistka, Kw. 2A-1-10
 25. Gączowski Tadeusz (1905-1968) nauczyciel, działacz  oświatowy Kw. 1-1-27
 26. Gąsiewski Ernest, Wacław (1931-2002) Nestor sędziów piłki nożnej na Warmii i Mazurach
  Kw 6-6-42
 27. Gelewski Tadeusz Maria (1922-2002) profesor zwyczajny Kw.19B-2-7
 28. Gotowiec Marian (1913-1973)  rektor WSR w Kortowie Kw. 16B-3-7+8
 29. Grot-Teszner Otylia (1909-1990) wychowawczyni przedszkoli przed 1939r,
 30. działaczka. Kw 4A-1-13
 31. Grędziński Henryk (1957-1994) sprywatyzował PGM, założyciel Stow. ”Kużnica” Kw. 3B-1-30
 32. Herman Czesław (1909-2000) prawnik, muzyk. Kw. 21-3-22+23
 33. Ilkiewicz Jan(1916-1969) artysta malarz, pedagog Kw21-12-5
 34. Jarosz Witold (1926-1996) prawnik, dyrektor Oddz. Woj. NBP Kw. 23-10-G5
 35. Jesionowski Mieczysław (1924-2007) nestor sportów motorowych, wicemistrz Polski w 1953 r., organizator dziesiątek imprez motocyklowych, wychowawca i nauczyciel. Kw 46-20-13
 36. Jestadt Jan Jakub (1917 - 1974) ksiądz dr teologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, kanonik Kapituły Kolegiackiej w Dobrym Mieście, prałat Jego Świątobliwości, profesor Wyższego Seminarium Duchownego "Hosianum" w Olsztynie. Kw. 36-R3-15
 37. Jeziołowicz Franciszek  (1917-2006) filolog - germanista  dydaktyk i wychowawca młodzieży. Kw. 10A-2-7
 38. Kalinowski Kazimierz (1906-1977) profesor ART. Kw. 15-14-3+4
 39. Karbownik Władysław (1924- 2007) organizator przystani Warmii i Yacht Klubu Polskiego, którego był honorowym komandorem, pierwszy kierowca tramwaju w Olsztynie w1946r.
 40. Klonowski Alfons Franciszek (1914-1968) etnolog, etnograf. Kw. 17-2-8+9
 41. Knosała Ryszard (1907-1945) nauczyciel szkół  polskich na Warmii. Kw.  4A-1-1
 42. Knosała Władysława (1908-1997) nauczycielka, działaczka oświatowa Kw. 4A-1-1
 43. Kochanowski Eugeniusz (1925-1980) artysta malarz. Kw. 38-14-1+2
 44. Koziełło-Poklewski Bohdan Jerzy (1934-2002) historyk,  profesor. UWM Kw. 41-G1-2
 45. Kuzia Władysław (1906-1975) lekarz, spec. w zakresie  mikrobiologii i epidemiologii. Kw. 17-11-26+27
 46. Langowska Grażyna (1947-2009) poseł na Sejm w 1989 r. RP i 1997 r. Kurator Oświaty, działaczka NSZZ„Solidarność” aresztowana 24.12.1981r.
 47. Larski Zdzisław Bogumił (1919 - 2015) prof. dr hab., wirusolog, nauczyciel akademicki ART w Olsztynie. Kw. 4A-R1-6
 48. Lengowski Michał (1873-1967) działacz warmiński, poeta ludowy. Kw. 6-5-10+11
 49. Leonhard Władysław (1923-1979) ekonomista, dyrektor OZOS. Kw. 13B-1-1
 50. Linder Jadwiga Zuzanna  (1904-2005) humanistka, społecznik, pedagog, nauczyciel, Honorowy
 51. Obywatel  Olsztyna. Kw. kolubarium-II-25
 52. Łobocki Józef (1946-2004)  piłkarz OKS Olsztyn, OZOS i Stomil, szkoleniowiec- trener tego klubu. Kw. 10A-1-2
 53. Łukaszewski Antoni Stanisław (1899-1976) nauczyciel ,  założyciel gimnazjów, bibliotekarz. Kw13-3-41
 54. Magdziarz Bronisław (1935-2006) Ksiądz- Prałat Budowniczy Świątyni Matki  Kościoła. Kw 2-2-2
 55. Martuszewski Edward (1921-1982) dziennikarz,  historyk. Kw. 2A-1-17
 56. Markunas Jan (1917-2007) nauczyciel, żołnierz Armii Polskiej na Zachodzie, organizator powojennego w Olsztynie Liceum Komunikacyjnego, długoletni wizytator nadzorujący szkolnictwo w Kuratorium Okręgu Szkolnictwa Kw. 41-11-3
 57. Mączkowski Henryk (1936-1973) malarz, projektował Planetarium w Olsztynie Kw. 35-1-21
 58. Molenda Julian (1925-1989) inżynier budowlany Kw. 12B-2-3
 59. Moroz Stanisław (1925-2007) fotoreporter „Głosu Olsztyńskiego”, robił zdjęcia do „Życia
 60. Olsztyńskiego” i „Naszej Wsi”, przedstawiciel Centralnej Agencji Fotograficznej. Kw. 10A-R2-251
 61. Muchlado Wojciech Jerzy (1921-1992) choreograf,  Kw. 8B-2-8
 62. Murawa Feliks (1906-1990) dziennikarz, poeta, Kw. 2A-8-34+35
 63. Moszyński Władysław (1922-2001) dziennikarz, Kw 40-13-27+2849
 64. Małek Karol (1898-1969) działacz, pisarz mazurski  Kw. 13B-5-1+2+3
 65. Maksay Jan (1919-1972) lekarz medycyny. Kw. 13B-4-1
 66. Milewski Zygmunt (1913-1993) redaktor , dziennikarz  Kw. 35-4-19
 67. Najder Aleksander (1913-1986) – pierwszy kierownik cmentarza przy ul. Poprzeczna Kw. 26-R3-7
 68. Oleksik Klemens (1915-1992) poeta, prozaik, redaktor. Kw. 11B-2-6
 69. Olszewski Przemysław (1913-1972) profesor, z zakresu limnologii i hydrochemii Kw22-1a-17
 70. Ostojski Tadeusz (1925-2008) wieloletni redaktor naczelny Radio Olsztyn , pisarz, znakomity tłumacz literatury niemieckojęzycznej   Kw 31-16-4
 71. Pacer Kazimierz (1911-1998) nauczyciel, działacz oświatowy. Kw. G2-1-3
 72. Panas Henryk (1912-1985) prozaik, redaktor, wydawca, nauczyciel . Kw.G40-7-37
 73. Parys Eugeniusz (1929-2002) lekarz chirurg, wieloletni ordynator Oddziału Chirurgii Szpitala      MSW i A  Kw 19-4-47
 74. Pawlik Zofia (1926-2006) zasłużony pedagog- wychowawca młodzieży, wieloletni dyrektor
 75. Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Olsztynie   Kw. 10A-2u-1
 76. Pawluk Tadeusz (1928-1996) kanonik ,profesor zwyczajny , infułat. Kw. 31G-1G-12
 77. Pawliczak Stanisław (1937-1983) dziennikarz radiowy  i telewizyjny. Kw.4A-2-5
 78. Piechocki Witold Edward (1922-1987) prawnik, pisarz opisujący Olsztyn, tłumacz, literat. Kw2A-4-23+24
 79. Pimpicki Mieczysław (1913-2008) lekarz chirurg, pionier medycyny sportowej, oficer Armii Krajowej, honorowy obywatel Olsztyna    Kw 39-1-7
 80. Pieniężny Seweryn- senior (1864-1905) drukarz, redaktor, Kw. 4A-1-1
 81. Pieniężny Joanna (1867-1929) działaczka warmińska, redaktor. Kw. 4A-1-1
 82. Pieniężny Władysław (1880-1940) redaktor, działacz oświatowy, Kw. 4A-1-1
 83. Pieniężny Seweryn-junior (1890-1940) wydawca, redaktor, publicysta, działacz narodowy, Kw. 4A-1-1
 84. Pieniężny Wanda  (1897-1967) działaczka społeczno-oświatowa, żona Seweryna – juniora. Kw. 4A-1-1
 85. Piotrowski Florian (1898-1973) lekarz, chirurg, w roku 1945 utworzył Szpital Kolejowy.Kw.36-8-1+2
 86. Popowicz Juliusz (1923-1996) w latach 1975-1981 rektor WSP Kw. 8A-20-10
 87. Różycki Marek (1938-2004) prezydent Olsztyna w latach 1977-1990, z wykształcenia inż. melioracji Kw.10A-1-3
 88. Skok Gerard (1930-1987) działacz polityczny, literat. .Kw. 4A-5-24
 89. Skrobacki Andrzej (1928-1992) lekarz - analityk, historyk medycyny .Kw. 21-15-10
 90. Skurpski Hieronim (1914-2006) wybitny artysta malarz Kw. 8A-2-9
 91. Smerek Mirosław (1935-1995) artysta malarz, nauczyciel. Kw43-2-1
 92. Stramkowska Ludwika (1889-1974) działaczka polska na Warmii. Kw. 3-1-51
 93. Stramkowska Pelagia (1915-2006) wielka postać „Gazety Olsztyńskiej”, rozprowadzała polskie książki , pomagała polskim jeńcom , po wojnie wraz  z Wandą Pieniężną organizowała stołówkę. Od 1975r. prowadziła księgarnię przy ul. Lanca. Kw. 8A-13-11
 94. Syska Henryk (1920-2000) publicysta, działacz oświatowy literat. Kw. 3B-1-2
 95. Śniady Włodzimierz (1937-2008) twórca Rajdu „Kormoran” Kw 13-14-13-14
 96. Szmyt Ryszard (? – 2007) rzeźbiarz, pedagog w Państwowym Liceum Plastycznym w Olsztynie, zaprojektował i wykonał kolumnę Orła Białego i pomnik Kopernika Kw 10A-3a-1
 97. Szczekin – Krotow Włodzimierz (1884-1969) profesor na ART. Kw. 21-8-30+31
 98. Śnieżko-Szafnaglowa Eugenia (1897-1981) aktorka, reżyser. Kw. 6-2-63+64
 99. Świątecki Mirosław (1930-1996) nauczyciel, dziekan Wydz. Humanistycznego WSP. Kw9A-1-3
 100. Śleszyński Andrzej (1955-2004) dziennikarz radiowy Kw. 10A-1U -1
 101. Tarapacka-Kowalska Lubomira (1941-2002) aktorka Teatru S. Jaracza. Kw. 10A-3-5
 102. Tyrolski Ryszard (1932-1989) dziennikarz „Gazety Olsztyńskiej”  Kw. 13B-3-9+10
 103. Trepanowski Tadeusz (1918-1989) artysta fotografik. Kw. 49-1-48
 104. Tulibacki Witold (1945-2006) filozof Kw25-R-39+40
 105. Turkowski Leonard (1914-1985) poeta, prozaik, dziennikarz, nauczyciel. Kw. 12B-1-15+16
 106. Tryniszewski Eugeniusz (1930-1991) historyk, dziennikarz Kw. ALB-Pstr.-G-20
 107. Urbanek Roman (1930-1988) muzyk, pedagog, dyrygent.Kw.2A-6-23+24
 108. Wachowski  Ryszard Władysław (1930-1985) rzeźbiarz, Kw. 42-R1-14+1
 109. Wakar Andrzej (1920-1995) dziennikarz, historyk, literat ,wydawca. Kw. 22-R1-21
 110. Wanic Dominik (1904-1971) profesor, prorektor WSP. Kw. 26-R1-1+2
 111. Wiśniewski Antoni (1903-1973) nauczyciel, wykładał łaciny, grekę, język Kw. 35-16-1+2
 112. Wytrążek Bolesław (1907-1978) nauczyciel Kw. 31-10-11+12
 113. Zawadzki Eugeniusz (1925-1993) prac. resortu kultury Kw. AL. A4-G3-5
 114. Zientara-Malewska Maria (1884-1984) nauczycielka, poetka, działaczka warmińska. Kw. 5B-2-10
 115. Żarska Natalia (1906-2001) nauczycielka, honorowy obywatel Olsztyna. Kw. G43-9-20

 

Znani i zasłużeni dla Cmentarzy Olsztyńskich

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-12-23
Data publikacji:2016-12-23
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:478